Esenyurt, İstanbul
+90 544 838 23 23
İstanbul

EMC Testleri

tıbbi cihaz EMC testi

EMC Testi Nedir?

EMC (Elektromanyetik Uyumluluk), enerjinin iletilmesi, yaratılması ve alınması ile ilgilenmektedir. EMC (Elektromanyetik uyumluluk) kavramı, elektronik sistemlerin çalışmalarını olumsuz yönde etkileyen bozucu girişimlere karşı olan bağışıklığı ve çalışma alanında bulunan diğer elektronik cihazların fonksiyonelliğini hangi oranlarda etkilediğini ifade etmek amacıyla kullanılır.

Elektrikli cihazlar birbirlerine yaklaştıklarında veya bağlandıklarında aynı veya farklı elektrik frekanslarıyla birbirlerini etkileyebilmektedirler. EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) Testlerinin amacı bu etkileşimi azaltmak ve maksimum düzeyde kontrol edilebilirliği sağlamaktır. Elektrik ve elektronik ekipmanların elektromanyetik rahatsızlık yaratmaması veya bu durumdan etkilenmemeleri için EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) Testleri uygulanıp EMC Test Raporu hazırlanmaktadır.

EMC (ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK) STANDARTLARI

 • EN 55014-1: Elektromanyetik Uyumluluk – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli aletler ve benzeri cihazlar için özellikler – Bölüm 1: Yayılım
 • EN 55014-2: Elektromanyetik Uyumluluk – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan cihazlar, aletler ve benzeri cihazlar için bağışıklık kuralları – Ürün aile standardı
 • EN 55022: Bilgi Teknolojisi Cihazları – Radyo bozulma karakteristikleri – Sınır değerleri ve ölçme metotları
 • EN 55024: Bilgi Teknolojisi Cihazları – Bağışıklık karakteristikleri – ölçme metotları ve sınırları
 • TS EN 55032: Multimedya donanımının elektromanyetik uyumluluğu – Yayınım kuralları
 • EN 61000-6-1 Elektromanyetik Uyumluluk (EMU); Bölüm 6-1: Genel standartlar. Yerleşim birimleri, ticari ve hafif sanayi ortamları için bağışıklık standardı
 • EN 61000-6-2 Elektromanyetik Uyumluluk (EMU); Bölüm 6-2: Genel standartlar. Endüstriyel çevreler için bağışıklık
 • EN 61000-6-3: Elektromanyetik Uyumluluk (EMU); Bölüm 6-3: Genel standartlar. Yerleşim birimleri, ticari ve hafif sanayi ortamları için emisyon standardı
 • EN 61000-6-4: Elektromanyetik Uyumluluk (EMU); Bölüm 6-4: Genel standartlar. Endüstriyel ortamlar için yayınım standardı

EMC (ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK) TESTLERİ

 • Antenna Screening Effectiveness (S4)
 • Antenna Input Immunity (S1)
 • Antenna Immunity to RF Voltage (S2b)
 • Conducted Emissions (Continuous and Discontinuous Interference)
 • Conducted Disturbances Immunity
 • Electrical Fast Transiet / Burst Immunity
 • Electrical Disturbances From Condiction and Coupling Immunity for Vehicles
 • Electrostatic Discharge (EDS) Immunity
 • Harmonics and Interharmonics Immunity
 • Harmonic Current Emission
 • Immunity to Induced Voltages (S2a)
 • Immunity From Rediated Fields (S3)
 • On – Site EMC Testing
 • Power Supply Conditioning
 • Power Interference
 • Power Frequency Magnetic Field / Oscillatory Waves Immunity
 • Radiated Field Immunity
 • Radiated Emissions and EMF
 • Voltage Dips / Interruptions Immunity
 • Voltage Surge Immunity
 • Voltage Fluctuation / Flicker

EMC (Elektromanyetik Uyumluluk ) Testini Akredite Test Laboratuvarında yapmak ve detaylar  ile ilgili desteğe ihtiyaç duyduğunuzda alanında uzman ekibimiz ile her zaman yanınızdayız.. Aşağıda yer almakta olan iletişim bilgilerimizden bize ulaşın.

Bize Whatsapp ile Ulaşın