Esenyurt, İstanbul
+90 544 838 23 23
İstanbul

RoHS Testleri

RoHS Testi Nedir?

ROHS testleri

RoHs Açılımı = Restriction of Hazardous Substances Directive (Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Direktifi).

RoHS Test Standardı 2011/65/EU Direktifi (RoHS 2 Direktifi), 21 Temmuz 2011 tarihinde Avrupa Birliği tarafından yürürlüğe sokulmuştur. 2 Ocak 2013 tarihi itibari ile Avrupa Birliği üye ülkelerinin tümünde uygulanmaya başlamıştır.

RoHS Testleri yapılma amacı, ürün ve cihazlarda kullanılan tehlikeli maddelerin, insan sağlığı ve çevreye verebileceği zararlı etkileri azaltmaktır.

RoHS Testi yapılmamış ve RoHS Belgesi almamış bir cihaz veya ürün Avrupa Birliği sınırları içerisinde dolaşamaz veya satılamaz.

İnsan Sağlığı ve Çevre İçin Zararlı Olarak Belirlenen Maddeler

 • Kurşun (Pb) (%0,1)
 • Cıva (Hg) (%0,1)
 • Kadmiyum (Cd) (%0,01)
 • Altı Değerli Krom (Cr6+) (%0,1)
 • Polibromlu Bifeniller (PBB) (%0,1)
 • Polibromlu Difenil Eter (PBDE) (%0,1)
 • Bis (2-etilheksil) Ftalat (DEHP) (%0,1) (2015 yılında listeye eklenmiştir.)
 • Bütil Benzil Ftalat (BBP) (%0,1) (2015 yılında listeye eklenmiştir.)
 • Dibutil Ftalat (DBP) (%0,1) (2015 yılında listeye eklenmiştir.)
 • Diizobütil Ftalat (DIBP) (%0,1) (2015 yılında listeye eklenmiştir.)

Parantez içerisinde yer almakta olan yüzdelik oranlar, maddelerin kullanılabileceği maksimum konsantrasyon değerlerini göstermektedir. Yalnız bu değerler, bir ürün veya parçanın kendisinden ziyade her homojen malzeme için geçerlidir. Homojen malzeme, mekanik açıdan farklı parçalara ayrılamayan, muntazam bir birleşime sahip malzemedir.

RoHS Direktifinin Geçerli Olduğu Ürünler

 • Büyük ev aletleri
 • Küçük ev aletleri
 • BT ve Haberleşme cihazları
 • Tüketici ekipmanları
 • Aydınlatma ekipmanları
 • Elektrikli ve elektronik aletler
 • Oyuncaklar, eğlence ve spor malzemeleri
 • Otomatik dağıtıcılar
 • Tıbbi cihazlar
 • İzleme ve kontrol araçları

RoHS 2 Muafiyetleri

 • Askeri teçhizat
 • Büyük ölçekli sabit endüstriyel aletler
 • Büyük ölçekli sabit tesisler
 • Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar
 • Fotovoltaik paneller

RoHS Testleri ile ilgili desteğe ihtiyaç duyduğunuzda alanında uzman ekibimiz ile her zaman yanınızdayız.. Aşağıda yer almakta olan iletişim bilgilerimizden bize ulaşın.

Bize Whatsapp ile Ulaşın