Esenyurt, İstanbul
+90 544 838 23 23
İstanbul

Temiz Oda Denetimi

Temiz Oda Denetimi Hizmeti

Temiz Oda Denetimi

Temiz Oda Denetimi

Kalite denetimi, bir kalite sisteminin sistematik olarak incelenmesidir ve denetimler, İyi Üretim Uygulamalarının (GMP) önemli bir parçasını oluşturur. Denetçilerin temiz oda operasyonları hakkında bilgi sahibi olmaları ve mikrobiyal kontaminasyon hakkında bilgi sahibi olmaları ve ayrıca denetçiler olarak özel olarak eğitilmiş olmaları gerekir. İdeal olarak, denetledikleri işlevlerden tamamen bağımsız olmalıdırlar.

GMP içindeki denetim yaklaşımı, süreçlerin nesnel kanıtlarını doğrulamak ve sorunlu alanları ortadan kaldırmak veya azaltmak için eylem kanıtı sağlamak için tasarlanmıştır. Kalite denetimi, yalnızca uygunsuzlukları ve düzeltici eylemleri bildirmemeli, aynı zamanda iyi uygulama alanlarını da vurgulamalıdır. Risk değerlendirmesi önemli bir rol oynar çünkü denetimin amaçlarından biri kırılganlığı değerlendirmektir. Denetimin yapılandırılmasına yardımcı olmak için denetçi için risk değerlendirme araçları mevcuttur. Bunlar, Arıza Modları ve Etkileri Analizi (FMEA) ve Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) gibi yaklaşımları içerir.

temiz oda denetimi

Temiz Oda Denetimi Konuları

Alan ve tasarım: Başlangıç ​​olarak denetçi, temizodanın amaçlanan amaç için uygun olup olmadığını değerlendirmelidir. Yeterince büyük mü? Düzen mantıklı mı? Mekan ve tasarımla ilgili temel konular nelerdir? En önemli endişelerden biri, operasyonları gerçekleştirmek için yeterli alan olup olmadığı ve bu alanların karışmaları önlemek ve kontaminasyonu kontrol altına almak için doğru şekilde ayrılıp ayrılmadığıdır.

Süreç akışı: Denetçi, öğelerin temiz odalara nasıl taşındığına ve temiz odalara nasıl taşındığına ve ürünün tesiste nasıl hareket ettirildiğine özellikle odaklanarak bina genelinde malzeme akışını incelemelidir. Denetçi, süreci ve ürünü kontaminasyondan korumak için hangi kontrol önlemlerinin mevcut olduğunu değerlendirmelidir.

Sertifikasyon: Denetçi, temizoda türlerinin ve sınıflarının veya sınıflarının, alanlarda gerçekleştirilen faaliyetler için uygun olup olmadığını değerlendirmelidir. Burada hem EU GMP temiz oda sınıfları hem de ISO 14644 temiz oda sınıfları dikkate alınmalıdır. Bununla denetçi şunları belirlemek isteyecektir:

 • Temiz oda, HVAC operasyonları için en son ne zaman onaylandı? Sertifikasyon sıklığı yeterli mi (yani aseptik dolum alanları için en az altı aylık ve diğer sınıflardaki temiz odalar için 12 aylık)?
 • HEPA filtre sertifikaları mevcut mu? Standarda uygunlar mı?
 • Partikül sayımı ISO 14644’e göre yapıldı mı? Konumlar nasıl seçildi? Doğru hacimde hava alındı ​​mı?

Fiziksel kontrol: Sertifikasyon önemli olmakla birlikte, devam eden operasyon tartışmasız en önemlisidir. Temiz odaların fiziksel işleyişi, Isıtma Havalandırma ve Klima (HVAC) sistemine odaklanır. Birincil endişe, kontaminasyon kontrolü ve Yüksek Verimli Partikül Hava (HEPA) filtreleri aracılığıyla temiz odaların uygun bir hava kaynağına sahip olmasını sağlamaktır. Bu, doğru basınç farklarını korumak ve temizoda sınıfına veya derecesine uygun, yeterince düşük partikül seviyesinde hava sağlamak içindir. Belki de denetçinin kontrol etmesi gereken ilk konu, bunun ne zaman gerçekleştirildiğine, onaylanmış bir standarda (ISO 14644 gibi) göre gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine ve gerekli tüm testlerin tamamlanıp tamamlanmadığına odaklanan temiz oda sertifikasıdır.

Bu temiz oda sertifikasyon testleri aşağıdaki alanlara girer:

a) Havadaki partiküllerin kontrolü,

b) Yeterli hava akımı ve hava değişimi,

c) Pozitif basınç farkları,

d) HEPA filtrelerin test edilmesi,

e) Sıcaklık, nem ve aydınlatma.

Denetçi, testlerin yetkin mühendisler tarafından tamamlandığını, testlerin uygun sıklıkta yapıldığını ve test sonuçlarının onaylanmış bir standardın gerektirdiği kabul kriterlerini karşılayıp karşılamadığını kontrol etmelidir.

Yukarıdaki test kriterleri ile ilgili olarak ve temiz odaların ve temiz hava cihazlarının fiziksel işleyişinin diğer yönleri dikkate alındığında, bir denetçinin dikkate alması gereken noktalar şunlardır:

 • Aseptik operasyon alanlarına hizmet eden laminer akış davlumbazları/tek yönlü hava akış cihazları ve HVAC sistemi valide edilmiş ve güncel mi?
 • Doğrulamayı hangi departman yapar?
 • Doğrulama KG tarafından onaylandı mı?
 • Rapor yayınlandı mı? Evet ise, rapor gözden geçirilmek üzere KG’ye iletildi mi?
 • Filtreler, temiz oda operasyonunun kritik bir parçasını temsil eder ve aşağıda daha ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.

Tüm filtrelerin bir verimlilik derecesi vardır ve sızıntılara karşı periyodik olarak test edilmelidir. Ek olarak, partikül penetrasyonu için filtreler incelenir. Bir temizodada kullanılan filtre tipi, temizoda yöneticisi tarafından seçilecek ve gerekçelendirilecektir. Yaygın bir HEPA filtresi türü, %99,97 verimlilik derecesine sahip olandır. Derecelendirme, 0,3 µm ve daha büyük partikül boyutlarına dayanmaktadır (yani teorik olarak 0,3µm boyuttaki 10.000 partikülden sadece 3’ü filtreden geçebilir). Denetçi bunu gözden geçirmelidir.

Partikül penetrasyonuna ek olarak, tek yönlü hava akımı cihazlarının bir parçasını oluşturan filtrelerin hava hızı açısından incelenmesi gerekir. Burada denetçi şunu sormalıdır:

 • Bir filtreden geçen hava hızını ölçmek için kullanılan frekans nedir?
 • Hava hızları ne sıklıkla ölçülür?
 • Hava akış hızları çalışma parametreleri dahilinde mi? (Burada, EU GMP’nin çalışma yüksekliğinde bir hava hızı aralığı tanımladığını belirtmek gerekir: 0,45m/s +/-%20 (tek yönlü). Ancak, FDA kriter belirtmez ve bunun yerine hava hızlarının aşağıdakiler tarafından gerekçelendirilmesini gerektirir: kullanıcı ve filtre yüzünden altı inç örneklenecek).
 • Filtre yüzüne göre hava hızları nereden ölçülür? (yani, filtre yüzüne yakın mı yoksa çalışma yüksekliğinde mi?)
 • Hava hızlarını ölçmek için kullanılan ekipman nedir ve bu ekipman kalibre edilmiş mi?
 • Hava filtreleri için muayene ve değiştirme sıklığını belirten yazılı bir prosedür var mı?
 • Tesisin, gerekirse kontaminasyonu önlemek için ayrı hava işleme sistemleri var mı (örneğin, antibiyotiklerin üretildiği yerler)?

Denetçi, tek yönlü hava akışı gerektiren alanların korunduğunu belirlemek için hava akışı görselleştirme çalışmalarını gözden geçirmelidir.

Pozitif basınç, temizodaların temel bir operasyonel özelliğidir. Bir temiz odada hava kalitesini korumak için, belirli bir odanın basıncının, daha düşük dereceli bir odaya göre daha büyük olması gerekir. Bu, havanın ‘daha kirli’ bitişik alanlardan daha yüksek dereceli temiz odaya geçmemesini sağlamak içindir. Tesis, basınç farkları için uygun limitler belirleyecektir (düşük dereceli odalara göre 15-20 Pascal kılavuzluk yaygın olarak kullanıldığı için). Denetçi, basınç kademesinin açıkça işaretlendiği bir basınç farklılıkları haritasını görmeyi talep etmelidir.

Ayrıca denetçi, her oda ile çevresindeki tüm alanlar ve iki oda arasındaki basınç farkları için örnek ölçüm verileri istemelidir.

Personel: Denetim sırasında denetçi, doğru sayıda uygun şekilde eğitilmiş personelin mevcut olup olmadığını kontrol etmelidir. Denetçi ayrıca personelin temiz odalara nasıl girdiğini ve değişiklik prosedürlerini de incelemelidir. Bu aynı zamanda soyunma odalarının denetimini de içerecektir.

Temizlik seviyeleri, doğru değiştirme prosedürleriyle ilgilidir. Örneğin, AB Kılavuzunun Ek 1’i (paragraf 20), açık hava giysilerinin giyildiği soyunma odalarının Grade C/ISO sınıf 8 (dinamik) ve Grade D/ISO sınıf 9 (dinamik) alanlara erişmek için kullanılmaması gerektiğini belirtmektedir. Aseptik dolum alanlarına girmek için iki değişiklik prosedürü uygulanmalıdır.

Personel ayrıca iyi temiz oda uygulamalarının farkında olduklarını gösterebilmelidir; örneğin, iyi hijyen ve sanitasyon uygulamalarına uymaları gerekir./p>

Çevresel izleme ve mikrobiyal kontrol: Çevresel izleme, yaşam bilimleri sektöründeki her tür temiz oda için geçerlidir. Denetçi, sistematik ve kapsamlı bir çevresel izleme programının uygulanıp uygulanmadığını (ve böyle bir programın belgelenip belgelenmediğini) gözden geçirmelidir.

İncelenmesi gereken önemli noktalar şunlardır:

 • Temiz odalar için bir çevresel izleme programı var mı? Standart İşletim Prosedürleri (SOP’ler) yürürlükte mi ve güncel mi?
 • İzleme sıklığı nedir?
 • İzleme yerleri nasıl seçilir? Seçilen alanlar uygun mu – çevresel izleme konumlarının seçimi için hava akımı görselleştirme çalışmalarına atıfta bulunuldu mu? Denetçi, çevresel izleme örnekleme planını gözden geçirmelidir.
 • İzleme, duvarlar, zeminler ve tavanlar gibi temizlenmesi zor alanlar da dahil olmak üzere tüm yerleri kapsıyor mu?
 • İzleme programı, temizleme ve dezenfeksiyon sıklıklarının uygun olup olmadığını gösterebiliyor mu?
 • İzleme, operasyonel veya operasyonel olmayan durumda mı yapılıyor? (burada, çalışma durumunun işleme koşullarını daha iyi temsil ettiği kabul edilir).
 • Kültür ortamı büyüme teşvik testine tabi tutuldu mu?
 • Şirket içinde üretilen ortamlar için, çevresel izleme için kullanılan besin ortamları için standartlaştırılmış ve onaylanmış otoklav yükleri var mı?

Temizlik ve dezenfeksiyon: Temiz oda yönetiminin önemli bir yönü temizlik ve dezenfeksiyon programıdır ve her tür temiz oda ve kontrollü ortam için geçerlidir. Denetçi, tesisin temizlik programını, yöntemlerini, ekipmanını ve malzemesini yeterli ayrıntıda açıklayan yazılı prosedürleri olup olmadığını değerlendirmelidir. Temizlik maddelerinin ve dezenfektanların uygun ve uyumlu olduğunun kontrol edilmesi önemlidir.

Özetle, bu makale genel olarak denetim faaliyetini ve iyi denetim uygulamalarının temiz odalara uygulanmasını incelemiştir. Ancak, kolayca alınıp kullanılabilecek evrensel bir kontrol listesi olmadığını belirtmek önemlidir. Her temiz oda veya temiz oda paketi farklıdır ve denetçinin etkin bir denetim yürütmek için belirli temiz oda içindeki faaliyetleri ve işlemleri sağlam bir şekilde kavraması gerekir. Anahtar odak her zaman kontaminasyon kontrolü olmalıdır.

Temiz Oda Denetimi ile alakalı desteğe ihtiyaç duyduğunuzda alanında uzman ekibimiz ile her zaman yanınızdayız.. Aşağıda yer almakta olan iletişim bilgilerimizden bize ulaşın.

Bize Whatsapp ile Ulaşın