Esenyurt, İstanbul
+90 544 838 23 23
İstanbul

Validasyon Nedir?

Validasyon Nedir?

Validasyon, ilaçların geliştirilmesi, üretimi ve kontrolünde kullanılan temel işlemlerin ve makinelerin sistematik olarak gözden geçirilmesi, önerilen üretim ve kontrol yöntemleri kullanıldığında tekrarlanabilir sonuçlar alınacağından ve istenen kalitenin sağlanacağından emin olunması için yapılan işlemdir.

Validasyonun temel işlemleri;

 1. (Yapacağın işi) TANIMLA
 2. (Tanımladığın işi) KANITLA
 3. (Kanıtladığın bulguları) TEKRARLA
 4. (Tekrarladığın sonuçları) YORUMLA

Validasyon neden yapılır?

 • GMP kurallarının gereği için,
 • Kaliteyi güvence altına almak, değişkenliği en aza indirgemek için,
 • İyi kontrol edilmiş güvenilir prosesler oluşturmak için,
 • Ekipman ve prosesler hakkında daha iyi bilgi sahibi olunması için,
 • Maliyeti azaltmak için,
 • Verimliliği arttırmak için,
 • Koordinasyon, iletişim ve bilgi akışını arttırmak için.

Neler valide edilir?

 1. BİNA/ALT YAPI
 2. MAKİNE /EKİPMAN
 3. PROSES VALİDASYONU
 4. KONTROL YÖNTEMLERİ VALİDASYONU
 5. TEMİZLİK VALİDASYONU
 6. BİLGİSAYAR SİSTEMİ VALİDASYONU

Kalifikasyon – Validasyon?

Kalifikasyon: Bir malzeme, ekipman veya sistemin spesifikasyonlarının tanımlanması ve bu spesifikasyonlara uygunluğunun ölçülmesidir.

Validasyon: Bir malzeme, ekipman veya sistemin belirlenen spesifikasyonlarda çalıştığının ispat edilmesi için yürütülen çalışmalardır.

Kalifikasyon çeşitleri

Montaj kalifikasyonu (IQ):

Ekipmanların spesifikasyonlarda belirtildiği şekilde montajının yapıldığını gösterir.

Çalıştırma kalifikasyonu (OQ):

Ekipmanların belirli spesifikasyonlara ve limitlere gör çalıştığını gösterir.

Performans kalifikasyonu (PQ):

Ekipmanın minimum ve maksimum

güvenilir şekilde çalıştığının kanıtlanmasıdır.

Validasyon çeşitleri

 • İleriye dönük (Prospektif) validasyon
 • Geriye dönük (Retrospektif) validasyon
 • Eşzamanlı (Concurrent) validasyon
 • Tekrar (Revalidasyon) validasyon

Prospektif validasyon

Ar-ge aşamasında imalat öncesi belirli şartların ispatlanması için yapılan bir validasyondur.

Retrospektif validasyon

En az 20-30 serinin sonuçları geriye doğru değerlendirilir. Limit dışı durumlar araştırılır, işlemin tekrarlanabilirliliği ve sürekliliği hakkında rapor hazırlanır.

Prosess validasyon

Amaç, prosesin kontrol edilebilirliğini göstermektir. Üretim ile aynı anda yapılır. Ardarda üretilen 3 seri (en az 2) üzerinden yapılır.

Revalidasyonu gereken durumlar

 • Kritik komponentlerin değişmesi
 • Ana aletlerin (techizatın) kritik parçalarının veya modüler sistemlerindeki değişmeler, yenilenmeler, bakım ve tamir sonunda tekrar kullanılma durumları
 • Alet ve imkanların üretim yerinde bulundukları konumların değiştirilmesi
 • Uygun olmayan stabilite sonuçları
 • Batchbüyüklüğünün anlamlı bir biçimde büyütülmesi veya küçültülmesi
 • Bitmiş ürünün üretim  yönteminin değişmesi
 • Ürün ve işlem spesifikasyonlarına uymayan ardarda gelen “batch” ler elde edilmesi
 • Inprocess-İşlemiçi-kontrollerin değişmesi
 • Final üründe yapılması gereken “Bitmiş Ürün” testlerinin değişmesi.
 • Ayrıca sistemin yılllık gözden geçirilmesi amacıyla (Annual review)

Validasyon işlemini kimler yapar?

 • Danışman /danışmanlar
 • Validasyon ekibi (KG, Ar-ge, Üretim, KK, mühendislik)
 • Validasyon görevlisi

*Deneyimli, birikimli ve GMP konusunda bilinçli olmalıdırlar.

Validasyon ekibinin görevleri nelerdir?

 • Validasyon master planını hazırlamak
 • Validasyon protokolü hazırlamak *Validasyon kapsamını belirlemek
 • Öncelikleri tespit etmek
 • Validasyon takvimi hazırlamak
 • Gerekirse ilave kaynaklar temin etmek

Validasyon nasıl yapılır?

 1. Sistemin bütün fonksiyonlarını tanımla.
 2. Total sistem ve sitemin her bir bölümünü tanımla.
 3. Her bölümü nitelendir.
 4. Kritik olan parametreleri işaretle.
 5. Bölümleri bir araya getir.
 6. Bu bölümlerin uygunluğunu kontrol et.

Validasyon nasıl yapılır?

 • Tekrarlanabilirliğini gözle.
 • Yapılan değişiklikleri kontrol et.
 • Yapılan her işlemi kaydet.

Validasyon protokolü

 1. Projenini hedefi ve amacını belirle.
 2. Projenin kapsamını belirle.
 3. Valide edilecek işlemi ve/vaya aleti belirle.
 4. Numune alma test programı yap (Test aralığı, test metodu ve kabul limitlerini belirt)

-Kaç defa deneme ?

-Her bölümün sorumlusu ?

Bütün sorumlu bölümlerin onayını al.

Proses Validasyonu

Amaç, prosesin kontrol edilebilirliğini göstermektir. Üretim ile aynı anda yapılır. Ardarda üretilen 3 seri (en az 2) üzerinden yapılır.

Kritik parametrelerin saptanması

 • Sıvı preparatlar için:
 • Çözeltiler:

*Karıştırma hızı ve süresi

*Isıtma sıcaklığı ve süresi

*süzme işleminde Filtreye ait parametrelerin kontrolü

*Dolum işlemi-makine hızı

Kritik parametrelerin saptanması

 • Sıvı preparatlar için:
 • Süspansiyon ve emülsiyonlar:

*Bekletme süresi

*Karıştırma hızı ve süresi

*Homojenizatörün çalışma hızı ve süresi

*Dolum esnasındaki karıştırma hızı ve süresi

*Dolum-makine hızı

Kritik parametrelerin saptanması

 • Yarı-katı preparatlar için:

*Sıvağı eritme sıcaklığı ve süresi

*Karıştırma hızı ve süresi

*Soğutma tüneli sıcaklığı ve tabla dönüş hızı

*Filtreye ait parametrelerin kontrolü

*Homojenizatörün çalışma hızı ve süresi

*Dolum esnasındaki karıştırma hızı ve süresi

*Dolum-makine hızı

Kritik parametrelerin saptanması

 • Katı preparatlar için:

*Karıştırma hızı ve süresi

*Granülasyon işlemi için karıştırma hızı ve süresi

*Kurutma sıcaklığı ve süresi

*Hava basıncı ve süresi

*Tablet basımında makine basıncı ve basım süresi

*Kaplama için film ajanı püskürtme hızı ve süresi

*Primer ambalajlama-makine hızı

Validasyon ile alakalı desteğe ihtiyaç duymanız halinde alanında uzman ekibimiz ile her zaman yanınızdayız. Aşağıda yer almakta olan iletişim bilgilerimizden bize ulaşın.

Bize Whatsapp ile Ulaşın